Diacom

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


K
omplexná harmonizácia organizmu, celostná medicína, biorezonancia, detoxikácia organizmu, tradičná orientálna medicína, liečba alergií alternatívnou medicínou, liečba celiakie a iných ochorení, parazitológia ľudského tela, čistenie a regenerácia organizmu po chemoterapii...

Súkromné ošetrenia Naturálnej medicíny využívajúce poznatky klasickej a alternatívnej medicíny u zakladateľa biorezonančnej diagnostiky a ošetrení pomocou zariadenia Diacom na Slovensku,  M.D. Milana Pravdu, Ph.D., v Poliklinike v Liptovskom Mikuláši ponúka svojim klientom komplexnú biorezonančnú harmonizáciu celého organizmu, vďaka čomu je možné odhaliť a skúmať súčasné známe ako aj skryté problémy a následne ich inými postupmi alternatívnej medicíny riešiť aj bez použitia klasických liečiv. Zameranie je aj na parazitológiu čo je v klasickej medicíne veľmi zanedbaná a podceňovaná oblasť a preto potom riešime mnoho ochorení, ktoré sú v klasickej medicíne uvádzané ako neliečiteľné. Problém však je v tom, že sa nevenujeme parazitológii a hlavne preventívnej očiste od parazitov.
Našim domácim zvieratám sa venujeme a sami sebe nie. Ich pravidelne odčervujeme, ale položme si otázku:
Kedy som si urobil parazitálnu očistu organizmu ja? Za Socializmu sme deťom dávali preventívne antiparazitiká. Prečo sme sa tomu prestali venovať po revolúcii?

Alergia a celiakia
Mimoriadne úspešná je naša metodika pri lie
čbe potravinových intolerancií a alergií, ako senná nádcha a aj pri rozvinutých astmatických prejavoch, či autoimunitných ochorení.

Celostný prístup diagnostiky a liečby

Dlhodobým pôsobením záťaží dochádza k rôznym poruchám v organizme človeka, ktoré sa u každého jednotlivca prejavujú iným spôsobom. U niekoho môže dôjsť k nejasným poruchám organizmu, u iného cez chronickú únavu až k závažným telesným problémom
a v konečnom štádiu až po rozvoj onkologických ochorení.

Na nasledujúcich stránkach by sme Vás chceli informovať o pozadí porúch zdravia a predstaviť Vám nami používané metódy diagnostiky a liečby.

Podstata našej práce spočíva vo využívaní najmodernejších prístrojov a terapeutických postupov biorezonančnej medicíny, a
yurvédy, čínskej medicíny, ako aj vo využívaní podporných doplnkov tejto liečby, či už ide o frekvenčnú terapiu, fytoterapiu, a dietetické odporúčania.

Diagnostika a terapia
u nás je postavená na využívaní poznatkov modernej západnej medicíny, biorezonancie, ako aj tradičnej orientálnej medicíny. Takáto kombinácia ponúka šancu hľadať a liečiť aj skryté a doteraz neobjavené pôvodné príčiny zdravotných problémov. My sa na človeka pozeráme ako na celok a zdravotný problém neliečime jednotlivo ale v súvislosti s celým telom. Choroba je len príznak nerovnováhy v organizme, dôležité je nájsť a zamerať sa na príčiny zdravotných problémov.
Naša metodika umožňuje komplexnú, presnú a rýchlu analýzu organizmu z pohľadu zaťaženia patogénmi - parazitmi, baktériami, vírusmi, vrátane pohlavne prenosných a exotických druhov. Rýchle, spoľahlivé odstránenie okrem iného Helicobacter pylori, Chlamýdií, črevných parazitov
, liečba bez antibiotík a vedľajších účinkov liekov. Odstránenie ťažkých kovov z tela, chemických látok, detoxikácia organizmu a detoxikácia životne dôležitých orgánov, a iné.

Pokiaľ máte záujem o ošetrenie technológiou budúcnosti medicíny u zakladateľa a nezávislého školitela tejto metódy v SR a jedného z 3 najuznávanejších odborníkov v tejto oblasti vo svete, tak sa objednajte na konzultáciu a ošetrenie na telefónnom čísle +421905905912.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky