Programy - Diacom

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Programy

DIACOM


Software " DIACOM "
- je ďalšou dôležitou sučasťou našej produkcie. Do procesu vývoja našich programov pre zariadenia " DIACOM " zapojení najlepší programátori, inžinieri, lekári, právnici, projektanti a mnoho ďalších profesionálnych odborníkov. Je nutné poznamenať, že dlhodobá skúsenosť nie je rozhodujúcim faktorom nášho týmu, i k bezpochyby hrá dôležitú úlohu. Spolupracujeme s mladými odborníkmi, ktorí majú svoj vlastný, čerstvý, nový, mnohohranný a niekedy i celkom jedinečný pohľad na problematiku, ktorý v dôsledku umožňuje vytvoriť celkom unikátny z hľadiska kvality a vlastností konečný produkt, tu hovoríme o softwaru. Ale skôr, než se objaví finálna verzia programu – prebieha dlhodobý proces tvrdej práce, která se prejavuje v sérii argumentov a diskus, tzv. " brainstorming ", v sérii mnohých konzultácií a dialógov, vzostupov a pádov. Neustále zlepšovanie a dodržiavanie požiadaviek oblastí jeho uplatnenia - je jedna z mnohých potvrdení, že spoločnosť "DIACOM" pôsobí v súladu zo súčasnou dobou, niekedy dokonce ju i predbieha.
Úprímne dúfame, že kroky, ktoré sme podnikli pomožu vylepšit našu produkciu, rovnako ako i prispieť k správnej a pohodlnej práci s našimi zariadeniami a softwarom. Z našej strany budeme robiť všetko, čo môžeme k dosiahnutiu týchto cieľov.

Pstroje Diacom-Lite a Diacom-SOLO, ktoré využívajú merací modul, ako je známe, určené pre registráciu slaboprúdových elektromagnetických polí, ktoje možné objaviť v biologických a fyzických objektoch. Pre registráciu a sledovanie týchto polí, ako už vieme, použijeme program Diacom-Monitor. Ale podobné pole obklopuje ľudský organismus a je i vo vnútri organizmu. Ich aktivita a vplyv závisí na zdravotnom stave človeka, ale nielen na tomto faktore. Všetko, čo jeme, všetko, čoho sa dotýkame mení aktivitu a frekvenciu týchto polí a ovplyvňuje tiež náš psycho-emocionálny a psycho-fyzický stav. Ak si predstavíme, že čokoláda je tzv. „hormónom šťastia“, ako v tomto prípade, teda na nás môže pôsob čierne korenie či s, na základe stavu nášho organismu, káva môže pôsobiť pozitívne či negatívne. Ako to poznat, ako využiť znalosti v prospech nášho organismu a ako mu neublížiť???

Program Diacom-NLS
je zameraný na hodnotenie biomagnetického stavu nášho organizmu, ktorý je založený na výsledkoch merania odlišných rozpätí elektromagnetických kolísaní, ktoštatisticky dostávajú do databázy a ďalej sa analyzujú s určitými charakteristickými kolísaniami z existujúceho zoznamu rezonančnou metódou. To znamená, že program vykonáva selektívne meranie a následne ho porovnává s už existujúcimi frekvenciami v základne dat.

V d
atabáze programu je veľké množstvo informácií o rôznych frekvenciách odlišných fyzických a biologických objektov. Tieto frekvencie rozdelené na skupiny s charakteristickými vlastnosťami. Databáza programu je veľká približne 160-170 MB. Pre porovnanie, «Kapitál Karla Marxa» v elektronickej podobe má objem 2,24 MB, to znamená že databáza programu –  je přibližně 77 «Kapitálov Karla Marxa». Je možné predpokládať, že pokiaľ Karl Marx dosiahol vďaka svojmu „kapitálu“ revoluciu v Rusku, to čoho môžeme dosiahn my, pokiaľ budeme m k dizpozícii informácie, které väčšie až 77krát, než tento „kapitál“. Tento program nie je určený pre lekárske vyšetrenia, i keď program používa podoby vnútorných orgánov človeka. Tieto podoby určené pre tvorbu matematického modelu energetického stavu elektromagnetickej aktivity pre následnú analýzu väzby (dôvod-návrat) mikroelementov, vitamínov a iných elementov, kto obsiahnuté v potravinách, a následnej korekcie týchto sad. Program nám demonštruje mnohé možné stavy s prognózou, zlepšenie alebo zhoršenie elektromagnetického ukazateľa nášho organismu čo umožnuje príjmať rozhodnutia, kto zamerané na zlepšenie (psychického) stavu a tiež fyzického upevnenia imunitného stavu organizmu. Program má jednoduché rozhranie.

Z
o začiatku bolo spustených niekoľko verz tohoto programu. Základná odlišnosť všetkých verzií je zlepšenie stability funkčnosti programu, a tiež rozšírenie databázy. V poslednej verzii bola realizovaná možnosť zmeny rozhrania programu. V súčasnej dobe posledná verzia programu obsahuje rozšírenú verziu databáz, možnosť voľby grafického návrhu rozhrania programu, a tiež ochranu proti nestabilnej práci s databázou v dôsledku známych pčin.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky