Prístroje - Diacom

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prístroje

DIACOM

+++ Biorezonančný prístroj Diacom Lite Freq Utium (ver 6.0) - Nástupca verzie Troia:


   
DIACOM-Lite-FREQ-
Utium je najnovšie certifikované viacúčelové meracie zariadenie, které meria elektromagnetické pole nízkeho napätia a napätie elektromagnetických vĺn. Prístroj prešiel mnohými testami, vrátane elektromagnetickej bezpečnosti, bezchybnosti voči životnému prostrediu a je celkom bezpečný pre ludí i zvieratá.

Za
riadenie predstavuje obdĺžnikovú krabičku s tromi LED diodami na prednom paneli a s tromi konektormi z jednej strany a konektormi FREQ na zadnej strane. Hlavným rozdielom daného zariadenia oproti DIACOM-Lite-FREQ-USB, čo je predchádzajúci model zariadenia Troia – je možnost kontroly FREQ výstupu a pripojenia aktívnych bioinduktorov. Ďalšou užitočnou funkciou je automatická aktualizácia mikroprogramu v on-line režime. Rozmery zariadenia sú: 156 x 180 x 36 mm. Sada prístroja okrem hlavnej jednotky obsahuje elektromagnetické Bioinduktory, USB kabel, elektromagnetický Reprinter v tvare mystičky a FREQ kábliky. Zariadenie je dodávané vo viac použiteľnej kartónovej krabici. Vo vnútri hlavnej jednotky sa nachádza rádio-elektronický panel s komponentami zo systémom ochrany proti neoprávnenému vniknutiu do systému, systém komunikácie s osobným počítačom, systém pre generovanie a detekciu nízkého napätia elektromagnetického poľa a systém pre výrobu nízkeho napätia elektromagnetických vĺn. Prístroj je hlavne určený k štúdiu závislosti a vplyvu elektromagnetických vĺn nízkeho napätia v rôznych oblastiach životného prostredia, najmä človeka a zvierat. Tiež skúma dopady týchto zmien na ľudské telo. Generátor nízkého napätia elektromagnetických vĺn, ktorý je k dispozícii na pstroji pri práci môže m vplyv na mikroorganizmy a najmä patogény. Kombinácia týchto technológií umožňuje hlbšiu analýzu elektromagnetických vĺn v rôznych oblastiach životného prostredia človeka a zvierat.
Pr
e spárovanie prístroja s počítačom je potrebné stiahnúť a nainštalovať ovládač.

Technické
špecifikácie prístroja:

   Napáj
anie - USB port na vašom počítači.
   Nap
ätie - 5V;
   Spot
reba prúdu - až do 500 mA;
   Rozsa
h frekvencií - 1Hz - 1MHz;
   Skl
adanie sprostredkovaných frekvenc elektromagnetickej zložky - 5,5 GHz;
   Rozsah generovaných frekvenc
- 1Hz - 1 MHz;
   Rychlost rozhran
ia - až 1 MHz;
   Bioinduktory - pas
ívne a aktívne;
   Elektromagnetický reprinter - akt
ívny s možnosťou spätnej väzby.

Vzhľadom k periodickému vývoju a vzniku nových periférnych zariadení a zdokonaľovaniu už existujúcich, a tiež vzhľadom ku vzniku nových produktov spoločnosti « DIACOM TECHNOLOGY », sa uvedené parametre môžu nepatrne líšiť od skutočných, samozrejme ale len k prospechu zákazníka.

Cena prístroja: info telefonicky. K práci na zariadení je potrebné absolvovať povinné školenie. Bez neho nie je možné na zariadení pracovať.

Ďalšie informácie o možnostiach zariadenia poskytneme aj telefonicky na čísle +421905905912. Som nezávislý predajca a školiteľ spolupracujúci priamo s výrobcom zariadení. Nepracujem pre žiadnu spoločnosť v SR a ani v ČR zaoberajúcu sa predajom a školením biorezonančných prístrojov.


Ďalej
poskytujem po dohode aj povinné školenia pre obsluhu týchto prístrojov. Na záver školenia úspešní účastníci obdržia užívateľský certifikát oprávňujúci majiteľa zariadenia k práci na tomto zariadení.
Pri školení sa užívateľovi venujem individuálne, čiže klient je vyškolený kvalitnejšie než pri víkendových hromadných školeniach organizovaných inými spoločnosťami pôsobiacimi pre SR a ČR.+++ SOLO FREQ Personal Medio:

Jedná sa o Zapper na domáce použitie. V pamäti má momentálne 1960 programov na ošetrenia.

+++ Diacom Plazmotronic 3.1:

- jedná sa o plazmový generátor spoločnosti Diacom Technology. Je menší, prenosnejší, výkonnejší a technologicky vyspelejší než plazmové generátory iných výrobcov vo svete.
- v pamäti zariadenia je z výroby 2100 programov na ošetrenie ľudí, ale i zvierat. Aktualizácia biosu a databázy generátora je cez internet. Dosah zariadenia nastaviteľný od 2 do 22 metrov.
- aktuálna modernizácia zariadenia na verziu 3.1: kvalitnejší materiál skrinky, nové úchyty trubice, prepracované chladenie. Je takmer bezhlučná. Ideálne aj na použitie počas spánku.
Príjmam objednávky na prístroj « DIACOM PLAZMOTRONIC 3 a ďalšie prístroje »


+++ Diacom ENERSCAN:

-
Nejrýchlejší snímač elektromagnetickej fluktuácie na svete.
-
Nejrýchlejší skener elektromagnetických kmitočtov, umožňujúci len za 3 minúty zistiť informácie o negatívnom dopade patogénnej mikroflóry na ľudskú činnosť, ako i zistiť stupeň vplyvu mikro / makro prvkov, ťažkých kovov a vonkajších faktorov, ktoré narúšajú normálny metabolizmus vitamínov v tele.


+++ Diacom Magneto modul:

-
Generátor magnetického poľa, určený k pôsobeniu na patogénne mikroorganizmy pomocou elektromagnetických impulzov.

Nebuďte priemer v biorezonancii, používajte to najlepšie čo svetový trh prináša.

Bližšie informácie na čísle telefónu 0905905912, alebo e-mail: mpravda33@gmail.comPripravujeme k predaju ďalšie prístroje rady « DIACOM »

Prístroje Diacom nie zdravotnícke prístroje a výsledky merania nemajú diagnostický význam, slúžia len na informačné účely.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky