Úvod - Diacom

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úvod

Parazity

" Parazity zabili viac ľudí ako všetky vojny sveta "

Väčšina ľudí u nás je v presvedčení, že parazity majú len naše domáce zvieratá a klasická medicína ich v tejto mylnej domnienke necháva, dokonca im to zámerne zatajuje a keď sa ľudia o túto tému začnu zaujímať, tak ich presviedčajú, že je to len problém zvierat a nie ľudí. Bohužiaľ tomu tak nie je. My ich máme tiež, ale problém je, že sa im nevenujeme. Aj preto je to štvrtá najčastejšia príčina úmrtí u ľudí v celosvetovom merítku. Vo svete sa však tejto téme čoraz viac venuje pozornosť a parazitálna očista ľudí sa stáva bežnou súčasťou ich života.

Položme si otázku:

Ako často si robím preventívnu parazitálnu očistu? Veď doma psa odčervujem 4x ročne. A sám si koľkokrát takúto očistu robím Ja?

Nie je to na zamyslenie? Prečo máme mnohé ochorenia, ktoré sú podľa klasickej medicíny neliečiteľné. Nie je to aj preto, ze niečo zanedbávame? Prečo máme alergie, autoimunitné ochorenia, celiakiu, rakovinu?

Parazit v oku
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky