O spoločnosti - Diacom

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O spoločnosti

DIACOM

Vznik spoločnosti « DIACOM TECHNOLOGY»
- to je rad udalostí, ktorých popis by bol dosť únavný a nudný, preto len poviem, že spoločnost bola oficiálne založená v roku 2005 za podpory velmi talentovaných odborníkov, lekárov, fyzikov, inžinierov, programátorov, dizajnérov, psychológov a ďalších ľudí.

Hlavn
á úloha spoločnosti znie: vytvorenie systému pre hĺbkové skúmanie stavu ľudského organizmu. Preto v priebehu dvoch rokov odborníci spoločnosti preskúmali rôzne druhy diagnostík, metód analýzy a vyhodnotenia stavu organizmu. Ako jeden z nejrozšírenejších spôsobov analýzy a vyhodnotení stavu organizmu človeka mezi súkromnými lekármi bola stanovená metóda nelineárnej analýzy, alebo NLS diagnostika. Túto metódu priniesol do spoločnosti « DIACOM » jeden z jej bývalých autorov, který si želá zostat v anonymite, preto z etických dôvodov nebudem jeho meno zverejňovať. Bola urobená korekcia a zdokonalenie metódy a práce. Na dalšom vylepšovasa neustále pokračuje. Okrem systému nelineárnej analýzy spoločnosť « DIACOM » rozvíja i ďalšie smery pre skúmanie a uzdravovanie organizmu - obrovský význam má výskum celkom nových metód a technológií. Preto starostlivo sledujeme vývoj a novinky na trhu nových technológií detekcie a analýzy a výrobu modernejších snímačov, ktoré sú okamžite implementované do výroby prístrojov « DIACOM ». Týmto spoločnosť « DIACOM » môže garantovať svojím zákazníkom najkvalitneie prístroje a metódy, které umožňujú získavať vynikajúce výsledky.

D
úfáme, že spolupráca s nami a našimi technológiami Vás uspokojí mnohými úspechami a víťazstvami nad ľudskými chorobami!

S hlbokou úctou, spol
očnost « DIACOM TECHNOLOGY»

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky